Transporti & Kthimi T&C

Ne e dimë që ju do të jeni të kënaqur me blerjet tuaja nga ComWales. Sidoqoftë, mund të ketë raste kur do t'ju duhet të na i ktheni artikujt tek ne. Kthimi, zyra 21, Qendra e Inovacionit, EBBW VALE NP23 8XA. 

ComWales standard Terms & Conditions Of Supply

 

This page (together with the documents referred to on it) tells you the terms and conditions on which we supply any of the products (Products) listed on our website ComWales.com (our site) to you. The images on the site are for illustration purposes only and the actual item may vary, please check the part and ean numbers are what you require before ordering. These terms and conditions only apply if you are buying as a consumer. Trade Customers are subject to our trade terms and conditions which can be accessed via ComWales Business Terms and Conditions

 

Ju lutemi lexoni me kujdes këto terma dhe kushte përpara se të porosisni ndonjë Produkt nga faqja jonë. Ju duhet të kuptoni që duke porositur ndonjë prej produkteve tona, ju pranoni të bindeni nga këto terma dhe kushte. Ju duhet të shtypni një kopje të këtyre termave dhe kushteve për referencë në të ardhmen.

 

Ju lutemi shënoni kutinë e shënuar “Pajtohem me Kushtet dhe Kushtet e ComWales” në fund të procesit të porositjes nëse i pranoni ato. Ju lutemi kuptoni që nëse refuzoni të pranoni këto terma dhe kushte, nuk do të jeni në gjendje të porosisni asnjë Produkt nga faqja jonë.

 

1. Informacione për ne

 

ComWales është një sit i operuar nga ComWales Limited (ne). Ne jemi të regjistruar në Angli dhe Uells nën numrin e kompanisë 8806753 dhe me zyrën tonë të regjistruar në Qendrën e Biznesit Capital Tower, Katin e 3-të, Capital Tower, Greyfriars Road, Cardiff, CF10 3AG.

 

2. Disponueshmëria e shërbimit

 

Faqja jonë është e destinuar vetëm për t'u përdorur nga njerëz që banojnë në Mbretërinë e Bashkuar (vetëm kontinent) dhe ne rezervojmë të drejtën të mos pranojmë urdhëra nga individë që banojnë diku tjetër.

 

3. Statusi juaj

 

Duke vendosur një porosi përmes faqes tonë, ju garantoni që:

 

3.1
ju jeni juridikisht të aftë të lidhni kontrata detyruese;

 

3.2
ju jeni të paktën 18 vjeç;

 

3.3
ju jeni rezident në Mbretërinë e Bashkuar (vetëm kontinent); dhe

 

3.4
ju jeni duke hyrë në faqen tonë nga Mbretëria e Bashkuar (kontinent).

 

4. Si formohet kontrata midis jush dhe nesh

 

4.1
Pas vendosjes së një porosie, do të merrni një e-mail nga ne duke pranuar se kemi marrë porosinë tuaj. Ju lutemi vini re se kjo nuk do të thotë që porosia juaj është pranuar. Porosia juaj përbën një ofertë për ne për të blerë një Produkt. Të gjitha urdhërat janë subjekt i pranimit nga ne, dhe ne do të konfirmojmë një pranim të tillë për ju duke ju dërguar një e-mail që konfirmon se ne kemi pranuar porosinë tuaj (Konfirmimi i Pranimit) Kontrata midis nesh (Kontrata) do të formohet vetëm kur ne ju dërgoj konfirmimin e pranimit.

 

4.2
Kontrata do të ketë të bëjë vetëm me ato Produkte që kemi konfirmuar në Konfirmimin e Pranimit. Ne nuk do të jemi të detyruar të ofrojmë produkte të tjerë që mund të jenë pjesë e porosisë tuaj deri në pranimin e produkteve të tilla, në konfirmimin e veçantë të pranimit.

 

4.3
Anydo vizatim, fotografi, përshkrim ose reklamë që ne lëshojmë, dhe çdo fotografi, përshkrime ose ilustrime të përmbajtura në faqen tonë, janë lëshuar ose publikuar vetëm për t'ju siguruar një ide të përafërt të produkteve që përshkruajnë. Ata nuk bëjnë pjesë në Kontratën midis jush dhe nesh ose ndonjë kontrate tjetër midis jush dhe e përdorin për shitjen e Produkteve.

 

5. Të drejtat e konsumatorit

 

5.1
Nëse jeni duke kontraktuar si konsumator, mund të anulloni një Kontratë në internet në çdo kohë brenda katërmbëdhjetë ditësh, duke filluar ditën kur të keni marrë Produktet. Në këtë rast, ju do të merrni një rimbursim të plotë të çmimit të paguar për Produktet në përputhje me politikën tonë të rimbursimit (përcaktuar në klauzolën 9 më poshtë). Konsumatorët me pakicë nuk mund të anulojnë një shitje pasi mallrat paguhen dhe largohen nga dyqani. Të drejtat tuaja ligjore zbatohen në Angli dhe Uells.

 

5.2
To cancel a contract, you must inform us in writing. You must also return the Product(s) to us immediately and they must be received within 14 days of that cancelation to the returns address above, in the same condition in which you received them, and at your own cost and risk. You have a legal obligation to take reasonable care of the Products while they are in your possession. If you fail to comply with this obligation, we may have a right of action against you for compensation in either lowering your refund or refusing your cancellation.

 

5.3
Ju nuk do të keni të drejtë të anuloni një kontratë për furnizimin e ndonjë prej produkteve të mëposhtme:

 

5.3.1
Muzikë, programe kompjuterike, artikuj për prodhimin e ushqimit, vathë ose sende të shëndetit dhe bukurisë, si rroje ose sende me shishe, të cilat nuk mund të shiten në mënyrë higjienike, e cila ka qenë sende të pazgjidhura dhe të shitura me pakicë që janë përdorur; dhe

 

5.3.2
mallrat e konsumueshëm përveç rasteve kur është zbuluar një faj që nuk mund të identifikohej pa shkëputur Produktet.

 

5.4
Detajet e kësaj të drejte ligjore dhe një shpjegim se si ta ushtroni atë, jepen në Konfirmimin e Pranimit. Kjo dispozitë nuk ndikon në të drejtat tuaja ligjore.

 

5.5
Nëse dëshironi informacione të mëtejshme në lidhje me të drejtat tuaja ligjore, ju lutemi kontaktoni departamentin tuaj lokal të Standardeve të Tregtisë ose Byrosën e Këshillimit të Qytetarëve.

 

6. Disponueshmëria dhe dorëzimi

 

6.1
Porosia juaj do të përmbushet deri në datën e dorëzimit të përcaktuar në Konfirmimin e Pranimit ose, nëse nuk përcaktohet data e dërgesës, atëherë mesatarja jonë është 3-5 ditë pune nga data e porosisë Konfirmimi i Pranimit, përveç nëse ka rrethana të jashtëzakonshme. Agjentët tanë të transportit janë Royal Mail, UKMail, DPD dhe TNT, detajet e përcjelljes do të furnizohen kur ato të pranohen nga depoja. UKMail dhe DPD mund të gjurmohen në uebfaqet e tyre, pa numër 5 shifrorë të gjurmohen nga faqja e internetit e TNT. Do metodë tjetër përveç Royal Mail konsiderohet si një kontratë për transportin dhe nuk është e rikthyeshme, përveç nëse ndodh dëmtim ose humbje.

 

6.2
Delivery dates (if any) given by the Company are given in good faith to indicate estimated delivery times but will not amount to any contractual obligation to deliver at the times stated. The Company will not be liable for any loss including (but not limited to) loss of profit, costs, damages, charges or expenses caused directly or indirectly by any delay in the delivery of the Goods (even if caused by the Company’s negligence) nor unless any delay exceeds 180 days will such delay entitle the Buyer to terminate or rescind the contract. Delivery will be made to the address specified in your order. Should you wish refuse or change the delivery address after your order has been dispatched from us, a charge of £10 will be made by the shipping agent (a redirection approval is subject to your order and account status). The contract for shipping charge will still apply except for any royal mail postal charges.

 

6.3
Porositë e vendosura përpara kohës së caktuar të ndërprerjes do të përpunohen në të njëjtën ditë dhe do të dorëzohen në përputhje me kërkesën tuaj të dorëzimit duke siguruar që kontrollet e mëtejshme të sigurisë nuk kërkohen dhe të gjitha produktet janë në dispozicion.

 

6.4
Nuk do të ketë shpërndarje ose heqje të të mirave nga dyqani ose depoja derisa të jenë marrë fonde të qarta. Nëse Blerësi nuk arrin të marrë dorëzimin e ndonjë prej Mallrave, kur ato janë gati për dorëzim, ose nuk siguron ndonjë udhëzim ose autorizim të kërkuar për të mundësuar që Mallrat të dorëzohen në kohë, Mallrat do të konsiderohet se janë dorëzuar dhe (pa paragjykuar të drejtat e saj të tjera) Kompania mund të: 

ruaj mallin deri në dorëzimin ose shitjen e vërtetë dhe ngarkuar blerësin për të gjitha kostot dhe shpenzimet e lidhura (përfshirë, pa kufizim, ruajtje dhe sigurim); dhe / ose - pas njoftimit me shkrim tek blerësi, shisni ndonjë prej mallrave me çmimin më të mirë të pranueshëm në mënyrë të arsyeshme në rrethana dhe ngarkoni blerësin për çdo mungesë nën çmimin e rënë dakord me blerësin.

 

6.5

Please note that if an item is being collected or delivered by our carrier service and the collection or delivery is missed or fails there will be a £10 failed charge taken from your refund.

6.6 

Pagesat e dorëzimit të paletës. Nëse dërgesa juaj dështon për shkak se askush nuk është në pronë në ditën që ne ju kemi këshilluar, nëse dorëzimi refuzohet ose nëse anuloni porosinë pasi të jetë dërguar do të ketë një tarifë dështimi të dërgesës e zbritur nga rimbursimi juaj. Kjo tarifë mund të jetë deri në 100.00.

6.7
Tarifat e ri-dorëzimit të paletës. Nëse provojmë dorëzimin tuaj në ditën e paracaktuar të dërgesës dhe askush nuk është në shtëpi, do të këshillohet një tarifë ri-dorëzimi. Kjo tarifë mund të jetë deri në 100.00. Ne do të ri-dorëzojmë vetëm pasi të keni konfirmuar se jeni të kënaqur me tarifën.

 

7. Rreziku dhe titulli

 

7.1
Produktet do të jenë në rrezik tuaj nga koha e dorëzimit ose heqjes nga dyqani ynë.

 

7.2
Pronësia / titulli i Produkteve do t'ju kalojë vetëm kur të marrim pagesën e plotë të të gjitha shumave të prapambetura dhe të paktën 180 ditë kanë kaluar për pagesa të llojit kartelë ose paypal në lidhje me Produktet, duke përfshirë shpërndarjen dhe çdo tarifë tjetër të papaguar.

 

8. Pricemimi dhe pagesa

 

8.1
Themimi i çdo Produkti do të jetë siç citohet në faqen tonë herë pas here, përveç në rastet e gabimit të dukshëm.

 

8.2
Këto çmime përfshijnë TVSH-në, por përjashtojnë kostot e dorëzimit, të cilat do t'i shtohen shumës totale për shkak të përcaktuar në Informacionin tonë të Dorëzimit

 

8.3
Pricesmimet mund të ndryshojnë në çdo kohë, por ndryshimet nuk do të ndikojnë në urdhërat në lidhje me të cilat ne ju kemi dërguar tashmë një konfirmim pranimi.

 

8.4
Faqja jonë përmban një numër të madh të Produkteve dhe është gjithmonë e mundur që, megjithë përpjekjet tona më të mira, disa nga Produktet e listuara në faqen tonë mund të kenë një çmim të gabuar. Ne normalisht do të verifikojmë çmimet si pjesë e procedurave tona të dërgimit në mënyrë që, kur çmimi i saktë i një Produkti është më i ulët se çmimi ynë i deklaruar, ne do të tarifojmë shumën më të ulët kur të dërgojmë Produktin tek ju. Nëse çmimi i saktë i një Produkti është më i lartë se çmimi i deklaruar në faqen tonë, ne normalisht, sipas gjykimit tonë, ose do t'ju kontaktojmë për udhëzime para se të dërgoni Produktin, ose do të refuzojmë porosinë tuaj dhe do t'ju njoftojmë për një refuzim të tillë.

 

8.5
Ne nuk kemi asnjë detyrim ta ofrojmë Produktin për ju me çmimin e pasaktë (më të ulët), edhe pasi t'ju kemi dërguar një konfirmim pranimi, nëse gabimi në çmim është i dukshëm dhe i pakuptueshëm dhe mund të ishte pranuar në mënyrë të arsyeshme nga ju si një çmim i gabuar .

 

8.6
Pagesa për të gjitha Produktet duhet të bëhet me kartë krediti ose kartë debiti. Ne pranojmë pagesa me Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, Solo. Ne nuk do të dërgojmë asnjë Produkt derisa të marrim fonde të pastruara. Asnjë pagesë nuk do të konsiderohet se është marrë derisa të kemi marrë fonde të pastruara. Ju lutemi kini parasysh se nëse jeni duke përdorur PayPal ose kartë si mënyrën tuaj të pagesës, ne rezervojmë të drejtën të mos dërgojmë në adresat e pakonfirmuara / jo të faturimit. Mosmarrëveshjet e pagesave ose kthimet e faturave që ngrihen në kundërshtim me këtë marrëveshje do t'i nënshtrohen një tarife prej 20 £ / 22 € dhe çdo interesi të lidhur, tarifave ligjore dhe të rikuperimit për shumat e papaguara.

 

8.7
Detajet e kartës suaj të kreditit / debitit do të kodifikohen nga ne për të minimizuar mundësinë e hyrjes ose zbulimit të paautorizuar. Autoriteti për pagesë duhet të jepet në kohën e porosisë. Nëse ka një problem në marrjen e pagesës për të gjithë ose një pjesë të porosisë suaj, ne mund t'ju kontaktojmë përmes telefonit ose postës elektronike. Ne do t'ju tarifojmë një tarifë administrimi prej 5 £ sa herë që banka juaj nuk është në gjendje të përpunojë pagesën tuaj.

 

9. Politika jonë e rimbursimeve

 

9.1
Kur na ktheni një Produkt tek ne:

 

9.1.1
Nëse për shkak se ju keni anuluar Kontratën midis nesh brenda periudhës së katërmbëdhjetë ditëve të ftohjes (shiko klauzolën 5.1 më lart), ne do ta përpunojmë rimbursimin për shkak të jush sa më shpejt të jetë e mundur dhe, në çdo rast, brenda 30 ditëve nga dita që keni duke dhënë njoftimin për anulimin tuaj. Në këtë rast, ne do të rimbursojmë çmimin e Produktit në mënyrë të plotë, përfshirë koston e dërgimit të artikullit për ju nëse postohet. Sidoqoftë, ju do të jeni përgjegjës për koston e kthimit të sendit tek ne. Ne rekomandojmë që të gjitha artikujt të kthehen me një metodë të regjistruar të dorëzimit, pasi ne nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë dëmtim ose humbje gjatë tranzitit;

 

9.1.2
për ndonjë arsye tjetër (për shembull, sepse ju na keni njoftuar në përputhje me pikën 21 se nuk jeni dakord për ndonjë ndryshim në këto terma dhe kushte ose në ndonjë nga politikat tona, ose sepse pretendoni se Produkti është i dëmtuar), ne do të shqyrtojë Produktin e kthyer dhe nëse keni të drejtë, ne do t'ju njoftojmë për qëllimet tona për të riparuar, zëvendësuar ose rimbursuar përmes postës elektronike brenda një periudhe kohe të arsyeshme. Ne zakonisht do të përpunojmë riparimin, zëvendësimin ose rimbursimin tuaj sa më shpejt të jetë e mundur dhe, në çdo rast, brenda 30 ditëve nga marrja e Produktit të dëmtuar. Nëse zgjidhni një rimbursim të një produkti të kthyer nga ju për shkak të një defekti, ai do të kthehet sipas politikës sonë të rimbursimeve, duke përfshirë një rimbursim të pjesës së tarifës së dorëzimit, e cila lidhej me atë Produkt të dëmtuar për dërgimin e artikullit për ju dhe koston të bëra duke na rikthyer Produktin e dëmtuar. Nëse keni të drejtë për një riparim ose zëvendësim të një Produkti të dëmtuar, ne nuk do t'ju paguajmë për rivendosje të Produktit të riparuar ose të zëvendësuar.

 

9.1.3
Nëse zgjidhni të na ktheni Produktin me defekt duke përdorur metodën tuaj të dorëzimit, ne do të rimbursojmë deri në 4.00 £ të kostove të bëra nga ju. Kjo do të rimbursohet vetëm pas marrjes së provës së kostove të transportit.

 

9.2
Anydo Urdhër që ka më shumë se 6 muaj dhe Produkti është konfirmuar të jetë i dëmtuar dhe një rimbursim pritet, rimbursimi do të llogaritet bazuar në moshën e Rendit dhe do t'ju kthehet një sasi proporcionale e çmimit të blerjes origjinale të Produkt. Kjo nuk përfshin koston e transportit të Rendit origjinal i cili nuk do të kthehet.

 

9.3
Rimbursimet e parave të marra nga ju do të bëhen duke përdorur të njëjtën kartë të përdorur fillimisht nga ju për të paguar blerjen tuaj dhe paguhen në të njëjtën llogari.

 

9.4
Për të kthyer një Produkt për ndonjë arsye tjetër, shihni Politikën tonë të Kthimit

 

10. Përgjegjësia jonë

 

10.1
Ne ju garantojmë se çdo produkt i blerë nga ne përmes faqes sonë është i një cilësie të kënaqshme dhe i arsyeshëm i përshtatshëm për të gjitha qëllimet për të cilat zakonisht furnizohen produkte të këtij lloji. Kjo garanci nuk vlen për ndonjë defekt të Produktit që lind nga veshja e drejtë dhe dëmtimi, dëmtimi i qëllimshëm, aksidenti, neglizhenca nga ju ose ndonjë palë e tretë, nëse përdorni Produktin në një mënyrë që ne nuk ju rekomandojmë, mosrespektimin tuaj të udhëzimeve , ose ndonjë ndryshim ose riparim që ju kryeni pa miratimin tonë me shkrim paraprak.

 

10.2
Ju pranoni që çdo Produkte e blerë e cila është e shënuar si shkalla A, shkalla B, produktet e ekranit të ekranit ose stoku i përdorur (do të thotë se ato mund të kenë defekte të lehta kozmetike, të jenë një artikull i rinovuar nga fabrika ose mund të jenë dërguar më parë dhe të dërgohen përsëri si një i padëshiruar artikulli) të ketë një garanci prej 90 ditësh për klasën A dhe ekranin e mëparshëm dhe 30 ditë për klasën B. Kur produktet janë të shkallës A, shkalla B, ekrani i ekspozuar ose stoku i përdorur, do të shënohet në përshkrimin e produktit në sit.

 

10.3
Përgjegjësia jonë për humbjet që ju vuani si rezultat i shkeljes së kësaj marrëveshje është rreptësisht e kufizuar në çmimin e blerjes së Produktit që keni blerë.

 

10.4
Kjo nuk përfshin ose kufizon në asnjë mënyrë përgjegjësinë tonë:

 

10.4.1
për vdekjen ose dëmtimin personal të shkaktuar nga pakujdesia jonë;

 

10.4.2
sipas nenit 2 (3) të Ligjit të Mbrojtjes së Konsumatorit 1987;

 

10.4.3
për mashtrim ose keqpërfaqësim mashtrimi;

 

10.4.4
për çdo shkelje të qëllimshme të këtyre kushteve nga ne që do t'ju lejojnë të ndërpresni kontratën midis nesh; ose

 

10.4.5
për çdo çështje për të cilën do të ishte e paligjshme për ne të përjashtojmë, ose të përpiqemi të përjashtonim përgjegjësinë tonë.

 

10.5
Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë humbje indirekte ose pasuese që ndodh si efekt anësor i humbjes ose dëmtimit kryesor, dhe madje nëse humbjet e tilla vijnë nga një shkelje e qëllimshme e kësaj Kontrate nga ne që do t'ju lejojë të ndërpresni Kontratën midis nesh, përfshirë por jo i kufizuar në:

 

10.5.1
humbja e të ardhurave ose të hyrave;

 

10.5.2
humbja e biznesit;

 

10.5.3
humbje e fitime apo të kontratave;

 

10.5.4
humbja e kursimeve të parashikuara;

 

10.5.5
humbjen e të dhënave;

 

10.5.6
humbja e të dhënave, ose

 

10.5.7
humbja e menaxhimit ose koha e zyrës sidoqoftë që lind dhe a shkaktohet nga tortura (përfshirë pakujdesinë), shkelja e kontratës ose ndryshe, edhe nëse është e parashikueshme, me kusht që kjo klauzolë 10.5 të mos parandalojë pretendimet për humbje ose dëmtim të pasurisë tuaj të prekshme që hyjnë brenda kushtet e klauzolës 10.1 ose klauzola 10.2 ose ndonjë pretendim tjetër për humbje të drejtpërdrejtë financiare që nuk janë të përjashtuara nga asnjë prej pikave 10.5.1 deri 10.5.6 përfshirë këtë klauzolë 10.5.

 

11. Mbrojtja e të Dhënave

 

11.1
Përveç siç përcaktohet shprehimisht në këto terma dhe kushte, e gjithë përdorimi i informacionit tuaj personal do të bëhet në përputhje me politikën tonë të privatësisë https://comwales.co.uk/privacy-and-cookies/ GDPR ose legjislacioni tjetër gjithashtu zbatohet ende. Të dhënat tuaja do të ruhen dhe do të përdoren për qëllime ligjore dhe financiare deri në 7 vjet dhe do të hidhen në mënyrë të sigurt.

 

11.2
Për sigurinë tuaj, kur porosisni nga ne përdorim vetëm teknologjinë Secure Socket Layer 3 (SSL3), për të siguruar që nuk mund të vendosni pa dashje një porosi përmes një lidhjeje të pasigurt.

 

11.3
Duke regjistruar ndonjë nga detajet tuaja personale me ne, ju jeni duke rënë dakord të na lejoni të lidhemi me ju në lidhje me cilindo nga produktet ose shërbimet tona. Ne mund t'i kalojmë detajet tuaja tek një palë e tretë nëse nuk është treguar ndryshe nga ju.

 

12. Mbrojtja e sigurisë tuaj

 

12.1
Për të siguruar që karta juaj e kreditit, e debitit ose e tarifës të mos përdoret pa pëlqimin tuaj, ne do të vërtetojmë emrin, adresën dhe informacionin tjetër personal të furnizuar nga ju gjatë procesit të porosisë kundër bazave të të dhënave të përshtatshme të palëve të treta.

 

12.2
Me pranimin e këtyre kushteve dhe kushteve ju pranoni që këto kontrolle të bëhen. Gjatë kryerjes së këtyre kontrolleve, informacionet personale të dhëna nga ju mund t'i zbulohen Agjencisë së Regjistruar të Referencës së Kredisë, e cila mund të mbajë një procesverbal të këtij informacioni. Ju mund të siguroheni se kjo është bërë vetëm për të konfirmuar identitetin tuaj, që një kontroll kredie nuk është kryer dhe se vlerësimi juaj i kreditit nuk do të ndikohet. Të gjitha informacionet e dhëna nga ju do të trajtohen në mënyrë të sigurt dhe rigoroze në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave 1998 dhe GDPR.

 

12.3
Gjatë kontrolleve të sigurisë mund të kërkojmë informacion ose dokumentacion shtesë për të ndihmuar në mbështetjen e të dhënave që keni furnizuar.

 

13. Detyrimi i importit

Doganat, Detyrat dhe Taksat
Customs forms for non-EU shipments show the value of items included in the delivery by product type. We reserve the right to provide such information to customs in order to simplify the process for our customers or due to legal obligations. Customs can open and control packages, we have no influence over that.

If the order is a gift, the package will be marked "Gift". The prices of the articles are nevertheless shown in the customs form. We are currently unable to describe the content in any other way.

The recipient of an international shipment may be subject to import duties and taxes, which are levied once a shipment reaches your country. As a rule, additional charges for customs clearance must be borne by the recipient. For goods sold and shipped to Switzerland and Liechtenstein by Comwales itself as well as items that you buy from merchants using Fulfillment by  ("ABC"), we may calculate and charge the Customs, Duties and Taxes during the order process, and relieve you from the customs formalities.

 

13.1
Nëse porositni Produkte nga faqja jonë për shpërndarje jashtë MB, ato mund të jenë subjekt i detyrimeve të eksportit / importit dhe taksave që vendosen kur dorëzimi arrin në destinacionin e specifikuar. Ju do të jeni përgjegjës për pagimin e detyrimeve dhe taksave të tilla të importit. Ju lutemi vini re që ne nuk kemi kontroll mbi këto pagesa dhe nuk mund të parashikojmë shumën e tyre. Ju lutemi kontaktoni zyrën tuaj lokale të doganave për informacione të mëtejshme përpara se të vendosni porosinë tuaj.

 

13.2
You must comply with all applicable laws, taxes, duty and regulations of the country for which the Products are destined. We will not be liable for any breach by you of any such laws.

 

14. Komunikimet e shkruara

 

Ligjet e zbatueshme kërkojnë që disa nga informacionet ose komunikimet që ju dërgojmë juve duhet të jenë me shkrim. Kur përdorni faqen tonë, ju pranoni që komunikimi me ne do të jetë kryesisht elektronik. Ne do t'ju kontaktojmë me e-mail ose do t'ju ofrojmë informata duke postuar njoftime në faqen tonë të internetit. Për qëllime kontraktuale, ju pajtoheni me këtë mjet elektronik të komunikimit dhe ju pranoni që të gjitha kontratat, njoftimet, informacionet dhe komunikimet e tjera që ju ofrojmë për ju, në pajtim elektronik, respektojnë çdo kërkesë ligjore që komunikimet e tilla të jenë me shkrim. Kjo gjendje nuk ndikon në të drejtat tuaja ligjore.

 

15. Njoftimet

 

All notices given by you to us must be given to ComWales, Unit 21, The innovation Centre, Festival Dr. EBBW VALE NP23 8XA or your order account messaging. We may give notice to you at either the e-mail or postal address you provide to us when placing an order, or in any of the ways specified in clause 13 above. Notice will be deemed received and properly served immediately when posted on our website, 24 hours after an e-mail is sent, or three days after the date of posting of any letter. In proving the service of any notice, it will be sufficient to prove, in the case of a letter, that such letter was properly addressed, stamped and placed in the post and, in the case of an e-mail, that such e-mail was sent to the specified e-mail address of the addressee.

 

16. Transferimi i të drejtave dhe detyrimeve

 

16.1
Kontrata midis jush dhe nesh është e detyrueshme për ju dhe ne dhe për pasardhësit dhe caktimet tona përkatëse.

 

16.2
Ju nuk mund të transferoni, caktoni, ngarkoni ose përndryshe të dispononi një Kontratë, ose ndonjë nga të drejtat ose detyrimet tuaja që rrjedhin nën të, pa miratimin tonë me shkrim paraprak.

 

16.3
Ne mund të transferojmë, caktojmë, ngarkojmë, nën-kontratë ose të disponojmë ndryshe një Kontratë, ose ndonjë nga të drejtat ose detyrimet tona që rrjedhin nën të, në çdo kohë gjatë afatit të Kontratës.

 

17. Ngjarjet jashtë kontrollit tonë

 

17.1
Ne nuk do të jemi përgjegjës ose përgjegjës për ndonjë dështim për të kryer, ose vonesë në përmbushjen e ndonjë prej detyrimeve tona në bazë të një Kontrate që është shkaktuar nga ngjarje jashtë kontrollit tonë të arsyeshëm (Ngjarja e Forcës së Madhësisë).

 

17.2
Një Ngjarje e Forcës Madhore përfshin çdo veprim, ngjarje, mos ndodh, mosveprim apo aksident përtej kontrollit tonë të arsyeshëm dhe përfshin në veçanti (pa kufizim):

 

17.2.1
greva, bllokime ose veprim tjetër industrial;

 

17.2.2
trazim civil, trazirat, pushtimi, sulmi terrorist ose kërcënimi i sulmit terrorist, luftës (pavarësisht nëse është deklaruar ose jo) ose kërcënim ose përgatitje për luftë;

 

17.2.3
zjarri, shpërthimi, stuhia, përmbytja, tërmeti, rrëshqitje, epidemi, pandemi ose fatkeqësi tjetër natyrore;

 

17.2.4
pamundësia e përdorimit të hekurudhave, transportit, aeroplanit, transportit motorik ose mjeteve të tjera të transportit publik ose privat;

 

17.2.5
pamundësia e përdorimit të rrjeteve telekomunikuese publike ose private;

 

17.2.6
aktet, dekretet, legjislacionin, rregulloret ose kufizimet e çdo qeverie.

 

17.3
Performanca jonë sipas çdo kontrate konsiderohet të jetë pezulluar për periudhën që Ngjarja e Forcës së Madhisë vazhdon, dhe ne do të kemi një zgjatje të kohës për performancën për kohëzgjatjen e asaj periudhe. Ne do të përdorim përpjekjet tona të arsyeshme për ta afruar eventin e forcës madhore ose për të gjetur një zgjidhje me të cilën detyrimet tona sipas Kontratës mund të kryhen megjithë Ngjarjen e Forcës së Madhërave.

 

18. Heqja dorë

 

18.1
Nëse ne dështojmë, në çdo kohë gjatë afatit të një kontrate, të insistojmë në zbatimin e rreptë të ndonjë prej detyrimeve tuaja në bazë të Kontratës ose ndonjë prej këtyre kushteve dhe kushteve, ose nëse dështojmë në ushtrimin e ndonjë prej të drejtave ose mjeteve juridike për të cilat ne kanë të drejtë në bazë të Kontratës, kjo nuk do të përbëjë heqje dorë nga të drejtat ose mjetet juridike të tilla dhe nuk do t'ju çlirojë nga respektimi i këtyre detyrimeve.

 

18.2
Një heqje dorë nga ne e çdo mospërmbushje nuk do të përbëjë një heqje dorë nga çdo vonesë e mëvonshme.

 

18.3
Asnjë heqje dorë nga ne prej ndonjë prej këtyre kushteve dhe kushteve nuk do të jetë e efektshme nëse nuk thuhet qartë se është një heqje dorë dhe ju komunikohet me shkrim në përputhje me pikën 14 më lart.

 

19. Pjesshme

 

Nëse ndonjë prej këtyre termave dhe kushteve ose ndonjë dispozitë e një kontrate përcaktohet nga ndonjë autoritet kompetent si i pavlefshëm, i paligjshëm ose i pazbatueshëm në çfarëdo mase, termi, kushti ose dispozita e tillë do të ndahet në atë masë nga kushtet e tjera, kushtet dhe dispozitat i cili do të vazhdojë të jetë i vlefshëm në masën më të plotë të lejuar me ligj.

 

20. Gjithë marrëveshje

 

Ne synojmë të mbështetemi në këto terma dhe kushte dhe çdo dokument që referohet shprehimisht në to në lidhje me çështjen e çdo kontrate. Përderisa ne pranojmë përgjegjësinë për deklaratat dhe përfaqësimet e bëra nga agjentët tanë të autorizuar si duhet, ju lutemi sigurohuni që të kërkoni që çdo ndryshim nga këto terma dhe kushte të konfirmohet me shkrim.

 

21. E drejta jonë për të ndryshuar këto kushte dhe kushte

 

21.1
Ne kemi të drejtë të rishikojmë dhe ndryshojmë këto terma dhe kushte herë pas here për të pasqyruar ndryshimet në kushtet e tregut që ndikojnë në biznesin tonë, ndryshimet në teknologji, ndryshimet në metodat e pagesës, ndryshimet në ligjet përkatëse dhe kërkesat rregullatore dhe ndryshimet në aftësitë e sistemit tonë.

 

21.2
Do t'i nënshtroheni politikave dhe kushteve dhe kushteve në fuqi në kohën që porositni produkte nga ne, përveç nëse ndonjë ndryshim në ato politika ose këto kushte dhe kushte kërkohet të bëhet nga ligji ose autoriteti qeveritar (në këtë rast ai do të aplikoni për urdhërat e vendosura më parë nga ju), ose nëse ne ju njoftojmë për ndryshimin e atyre politikave ose këtyre kushteve dhe kushteve para se t'ju dërgojmë konfirmimin e pranimit (në këtë rast ne kemi të drejtë të supozojmë se ju keni pranuar ndryshimin në termat dhe kushtet, përveç nëse na njoftoni për të kundërtën brenda shtatë ditëve të punës nga marrja nga ju e Produkteve).

 

22. Ligji dhe juridiksioni

 

Kontratat për blerjen e Produkteve përmes faqes sonë dhe çdo mosmarrëveshje ose pretendim që rrjedhin nga ose në lidhje me ta, ose me objektin ose formimin e tyre (përfshirë mosmarrëveshjet ose pretendimet jo kontraktuese) do të rregullohen me ligjin anglez. Do mosmarrëveshje ose pretendim që lind nga ose në lidhje me ato Kontrata ose formimi i tyre (përfshirë mosmarrëveshje ose pretendime jokontraktuese) do t'i nënshtrohet juridiksionit jospektiv të gjykatave të Anglisë dhe Uellsit.

 

ComWales, Qendra e Biznesit Capital Tower, Kati i 3-të, Capital Tower, Greyfriars Road, Cardiff, CF10 3AG

 

22. Returns and cancellation. 

 

Ne e dimë që ju do të jeni të kënaqur me blerjet tuaja nga ComWales. Sidoqoftë, mund të ketë raste kur do t'ju duhet të na i ktheni artikujt tek ne. Kthimi, zyra 21, Qendra e Inovacionit, EBBW VALE NP23 8XA.

 

22.1 Non Receipt Of Items
Nëse nuk keni marrë artikujt tuaj, duhet të na njoftoni brenda 7 ditëve nga data e dorëzimit të vlerësuar ose data aktuale e dërgimit. Pasi të dimë se nuk e keni marrë artikullin tuaj, ne do të hetojmë plotësisht çështjen si brenda ashtu edhe me transportuesit tanë. Fatkeqësisht ne nuk mund të hetojmë dërgesat jo të pranimit pasi të ketë kaluar kjo kohë.

 

22.2 Returns using your own method of delivery
Vetëm për artikujt që janë të gabuar nga furnizimi brenda 14 ditëve. Nëse vendosni të na ktheni produktin me defekt duke përdorur metodën tuaj të dorëzimit, ne do të rimbursojmë deri në 4.00 £ të kostove të bëra nga ju. Kjo do të rimbursohet vetëm pas marrjes së provës së kostove të transportit. Ne nuk do të paguajmë ose rimbursojmë asnjë tarifë transporti nëse thjesht ndryshoni mendim për blerjen tuaj.

 

22.3 Items Damaged in Transit
Nëse ndonjë send është dëmtuar gjatë tranzitit, ne kërkojmë që të na raportoni brenda 24 orësh (ju lutemi vini re se kjo është 12 orë për klientët tanë të biznesit). Nëse artikujt janë dëmtuar dukshëm në momentin e marrjes, është më mirë të nënshkruani shënimin e dorëzimit të transportuesit në përputhje me rrethanat. Artikujt duhet të kthehen në paketimin e tyre origjinal të kompletuar me të gjitha aksesorët dhe dokumentacionin. Pasi të marrim përsëri në magazinën tonë, ne do t'ju lëshojmë një zëvendësim ose rimbursim të plotë për ju përmes mënyrës tuaj origjinale të pagesës dhe do t'ju rimbursojmë kostot e arsyeshme të transportit për kthimin 4 £ nëse nuk përdorni etiketën tonë të kthimit.

 

22.4 Items Faulty on Arrival
Nëse artikujt tuaj janë të gabuar gjatë mbërritjes, keni 28 ditë kalendarike në të cilat na informoni për gabimin (ju lutemi vini re se për klientët tanë të biznesit, kjo është 14 ditë kalendarike). Artikujt duhet të kthehen në paketimin e tyre origjinal të plotë me të gjitha aksesorët dhe dokumentacionin. Pasi të kemi verifikuar fajin, ne do t'ju lëshojmë një zëvendësim ose rimbursim të plotë për ju përmes metodës tuaj të pagesës fillestare dhe do të rimbursojmë kostot tuaja të arsyeshme të kthimit. Ne testojmë sendet e kthyera, dhe nëse një artikull i kthyer është konstatuar se nuk është i gabuar nga teknikët tanë, ne do t'ua kthejmë artikullin, në këtë rast ju do të jeni përgjegjës për karrocën e kthimit.

 

22.5 Items Faulty in Warranty Period
Nëse ndonjë nga blerjet tuaja zhvillon një faj, dhe ka më shumë se 28 ditë kalendarike nga data e marrjes, atëherë me kusht që artikulli juaj të jetë brenda periudhës së garancisë, ju keni të drejtë për një riparim garancie. Në disa raste, prodhuesit ofrojnë një specialist të plotë shërbimi në vend dhe / ose lehtësira telefonike për lehtësinë tuaj që ju rekomandojmë t'i përdorni në mënyrë që të korrigjoni gabimet shpejt. Për klientët e biznesit të gjitha riparimet e garancisë pas 28 ditësh nga marrja i referohen direkt prodhuesit (përveç nëse përcaktohet ndryshe)

 

22.6 Open-Box Items/Ex-Display
Ju lutem vini re se aksionet tona me kuti të hapur / ekran të ekspozuar shiten me garanci 90 ditë kalendarike, dhe për këtë arsye çdo pretendim nën garanci pas 90 ditësh nga marrja nuk do të pranohet.

 

22.7 If you change your mind

 

Konsumatorët në Instagram nuk mund të anulojnë pasi sendi të jetë paguar, hequr dhe përdorur. Nëse thjesht keni ndryshuar mendimin tuaj për çdo send të porositur dhe dëshironi ta ktheni atë, atëherë në përputhje me Rregulloret e Shitjes në Largësi (kontrata e Konsumatorit) ju mund ta bëni këtë me kusht që të na informoni për vendimin tuaj brenda 14 ditëve nga data e marrjes.

 

The item must not be used and must be 'as new' when returned to us, or a fee may be charged. Once you've informed us in writing via your orders messaging or post to our notification address that you wish to return goods under the DSR, you have 14 calendar days to do so, at your own expense. Once the item is received at ComWales, we'll issue a full refund for the product to your original payment method and the postage if posted. Contracts for shipping are non-refundable. Please note this policy has some limitations and does not apply to business customers.(The Distance Selling Regulations do not apply to purchases made in store or @work customers or our Business customers B2B) Items outside of DSR or damaged / incompatible may be refused and returned we reserve the right to offer a refund subject to a restocking @ 30% fee if applicable and offered. Retail customers are not entitled to a change of mind refunded unless we have agreed in advance as we do not sell goods on a trial basis.

 

 Duhet të ktheni një artikull?

Ju mund të kërkoni një kthim duke përdorur sistemin tonë të kthimit të lehtë, të përdorur në internet, i cili arrihet përmes llogarisë tuaj. Përndryshe dërgoni artikullin tuaj në adresën e listuar më sipër me detajet e porosisë tuaj dhe arsyen e kthimit ose futni në dyqan për të diskutuar çështjen tuaj.

 

23. In addition to this policy you should also refer to our general B2C Terms and Conditions of Sale.

 

24. ISO Standards.

Cili është standardi ISO 13406-2 për gabime në piksel në ekranin LCD?
Të gjitha ekranet LCD të shitura në ComWales i përmbahen standardit ISO 13406-2 në lidhje me defektet në piksel. ISO 13406-2 rekomandon sa parazgjedhje janë të pranueshme në një ekran përpara se të zëvendësohet, brenda termave dhe kushteve të garancisë. Më poshtë është e rëndësishme për panelet LCD të Klasit II.

 

Standardi i teknikave të prodhimit sot nuk mund të garantojë një ekran absolutisht të gabuar të ekranit. Disa pixel të izoluar të ndezur ose të palodhur mund të jenë të pranishëm.

 

Tabela më poshtë tregon numrin e lejueshëm të pikselave që funksionojnë keq, të cilat janë të pranueshme, në varësi të rezolucionit natyror të LCD dhe lejojnë 2 pixel të mosfunksionimit për milion pixel.

 

Nr. Rezolucioni Native i Pixeleve Nr. I Milionë Pixels Defektet e Pranueshme
1024 x 768 786,432 0.8 2
1280 x 1024 1,310,720 1.3 3
1600 x 1200 1,920,200 1.9 4
2048 x 1536 3,145,728 3.1 6
Tabela më poshtë tregon numrin e lejueshëm të nën-pikselave të mosfunksionimit që janë të pranueshme, në varësi të rezolutës natyrore të LCD dhe lejojnë 5 nën-piksele të mosfunksionimit për milion pixel.

 

Nr. Rezolucioni Native i Pixeleve Nr. I Milionë Pixels Defektet e Pranueshme
1024 x 768 786,432 0.8 4
1280 x 1024 1,310,720 1.3 7
1600 x 1200 1,920,200 1.9 10
2048 x 1536 3,145,728 3.1 16
Tabela më poshtë tregon numrin e lejueshëm të nën-pikselave të mosfunksionimit që janë të pranueshme brenda një blloku pixelësh 5 x 5, në varësi të rezolutës vendase dhe lejojnë 2 nën-piksele të mosfunksionimit brenda një blloku 5 x 5, për milion pixel.

 

Nr. Rezolucioni Native i Pixeleve Nr. I Milionë Pixels Defektet e Pranueshme
1024 x 768 786,432 0.8 2
1280 x 1024 1,310,720 1.3 3
1600 x 1200 1,920,200 1.9 4
2048 x 1536 3,145,728 3.1 6
Politika e ankesave.
Standardet e shërbimit - çfarë duhet të prisni

 

 25. Ankesat 

We try to:

 

• të jemi të sjellshëm, të sjellshëm dhe efikas në çdo kohë nëse jemi duke marrë të njëjtin trajtim.

 

• përgjigjuni të gjitha postave elektronike, letrave dhe fakseve brenda 5 ditëve të punës, ose më shpejt për çështje urgjente

 

• Ktheni të gjitha thirrjet telefonike brenda 24 orëve, ose më shpejt për çështje urgjente

 

• përgjigjuni 90% të të gjitha telefonatave brenda 120 sekondave

 

• Ktheni të gjitha thirrjet në cilindo nga linjat tona të ndihmës brenda 8 orëve të punës

 

• dërgoni një vërtetim për çdo kërkesë deri në fund të ditës tjetër të punës pasi të jetë marrë

 

• kontaktoni palën që raporton pretendimin brenda 5 ditëve pune pasi të kemi të gjithë informacionin e nevojshëm për të vlerësuar mbulimin, duke këshilluar nëse kërkesa është e mbuluar apo jo dhe çfarë kemi bërë për të përparuar çështjen

 

• përpiquni të zgjidhni çdo ankesë deri në fund të ditës së tretë të punës pasi të jetë marrë. Nëse kjo nuk është e mundur, ne do të dërgojmë një mirënjohje brenda pesë ditëve të punës dhe do të synojmë të japim përgjigje zyrtare të ComWales Ltd të ankesës brenda dy javësh pasi ajo të na raportohet. Kjo përgjigje gjithashtu do të përcaktojë të drejtën tuaj për ta referuar çështjen më tej nëse qëndroni të pakënaqur. Detaje të mëtejshme janë paraqitur më poshtë. .

 

 

 

Shpjegimi i procedurës sonë për trajtimin e ankesave.
Ne premtojmë të merremi me të gjitha ankesat:

 

menjëherë në mënyrë objektive simpatike tërësisht

 

Ne synojmë të ofrojmë një standard shërbimi për klientët tanë dhe partnerët e biznesit që nuk është i dyti për asnjë, por herë pas here gjërat mund të vazhdojnë në një mënyrë që nuk ishte menduar. Nëse kjo ndodh, si pjesë e angazhimit tonë për përsosmëri, procedura jonë e trajtimit të ankesave është krijuar për të zgjidhur çdo problem shpejt dhe me lehtësi.

 

 

 

Hapi 1 Kur raportoni për herë të parë një ankesë, ju lutemi jepni porosinë tuaj ose numrin e klientit, referencën tonë, detaje të plota të pakënaqësisë suaj dhe atë që dëshironi të bëjmë ne për të zgjidhur çështjen.

 

Në radhë të parë, ne do t'ju inkurajojmë, me cilindo metodë të jetë më e përshtatshme për ju, të kontaktoni ose me personin që merret me këtë çështje, ose nëse kjo nuk është e përshtatshme për çfarëdo arsye, mund të kontaktoni drejtpërdrejt Departamentin tonë për Marrëdhëniet me Klientin, duke përdorur ndonjë nga metodat e mëposhtme:

 

01495687587 (orët e punës janë nga 9 e mëngjesit deri në ora 5 pasdite, nga e hëna deri të premten pa përfshirë pushimet në bankë). Për qëllime tona të mbrojtjes dhe trainimit, thirrjet mund të regjistrohen.

 

urdhërat@comwales.net

 

COMWALES LTD, Qendra e Biznesit Capital Tower, Kati i 3-të, Capital Tower, Greyfrairs, CARDIFF CF10 3AG

 

Pranimi i ankesës tuaj Nëse ankesa juaj është relativisht e drejtpërdrejtë, mund të jetë e mundur ta zgjidhni atë shumë shpejt. Nëse jemi në gjendje të zgjidhim ankesën tuaj përpara fundit të ditës së tretë të punës pasi të jetë marrë nga ne, ne do t'ju dërgojmë menjëherë një 'Komunikim të Zgjidhjes Përmbledhëse', me konfirmimin e veprimit që kemi ndërmarrë për të zgjidhur ankesën tuaj. Në të gjitha rastet e tjera, ne do t'ju dërgojmë një njoftim me shkrim të ankesës tuaj menjëherë, normalisht brenda pesë ditëve të punës nga marrja e saj. Nëse na e keni bërë ankesën tuaj verbalisht, ne do t'ju konfirmojmë të kuptuarit tonë të arsyeve të pakënaqësisë suaj dhe do t'ju kërkojmë të na këshilloni nëse nuk jeni dakord. Hetimi i ankesës suaj Ankesa juaj do të hetohet nga një zyrtar i lartë i Kompanisë i cili nuk është drejtpërdrejt ose indirekt objekt i ankesës. Në mënyrë që të arrijmë në një përfundim të drejtë, ne do të rishikojmë informacionin në dispozicion për ne, i cili do të përfshijë të gjitha të dhënat në dosjet tona së bashku me një raport nga pala me të cilën lidhet ankesa. Ne do të përpiqemi të përfundojmë hetimin tonë dhe të arrijmë në një përfundim sa më shpejt të jetë e mundur. Kohëzgjatja e kohës që do të duhet do të përcaktohet nga kompleksiteti i ankesës dhe shkalla e hetimit të kërkuar. Gjatë hetimit tonë, ne mund t'ju kërkojmë informacion shtesë për të na ndihmuar të arrijmë në një përfundim. COMWALES LTD synon të sigurojë një përgjigje të plotë për çdo ankesë brenda katërmbëdhjetë ditëve kalendarike nga raportimi i saj.

 

 

 

Hapi 2 Nëse mbeteni të pakënaqur, mund të ndiqni ankesën tuaj më tej me një apel.

 

 

 

Hapi 3 Nëse ne nuk jemi në gjendje ta zgjidhim ankesën e telekomunikacionit në kënaqësinë tuaj, atëherë ju mund të jeni në gjendje t'i referoni çështjen Shërbimeve të Ombudsmanit. Ata mund të kontaktohen në:

 

Shërbimet e Avokatit të Popullit (Telekomi)

 

3300 Parku Daresbury

 

Daresbury

 

Warrington

 

WA4 4HS

 

Përndryshe, nëse jeni një konsumator dhe ankesa juaj ka të bëjë me një online të blerë nga ne përmes mjeteve elektronike (p.sh. on-line ose përmes postës elektronike ose telefonit celular) atëherë ju do të jeni në gjendje të përdorni Zgjidhjen e Kontesteve EC On-line (ODR) ) platforma në http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ankuesit e kualifikuar përfshijnë:

 

• të gjithë klientët personalë

 

• klientë komercialë me xhiro vjetore të biznesit dhe / ose vlerë të bilancit prej më pak se 2 milion €, me më pak se 10 të punësuar

 

• organizatat bamirëse

 

Rev2.1 07/01/2021

AlbanianfrancezgjermanishtitalianportugalishtrusishtSpanjisht